מועדי ישראל

מועדי ישראל • ראש השנה

הרב שמעון קליין במאמר על פתיחת ספר שמואל, אישה בצערה * המפגשים הטעונים * ההקשר ההיסטורי * ההסכם הסמוי עם הקב"ה, ולמה דווקא בראש השנה?

מועדי ישראל • יום העצמאות

מועדי ישראל • תשעה באב

'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. מילים אלו מוצבות בפתחה של אגדת חורבן. מהו טיבם של סיפורים אלו? האם סקירות היסטוריות הן? עד כמה נכון לבקש בהם משמעות וסמליות?