האתר בשלבי בניה

מועדי ישראל

מועדי ישראל • ראש השנה

אלול תשס"ב
תפילת "מלכויות זכרונות ושופרות, הנאמרת בראש השנה, היא מיוחדת במינה. דוגמאות נוספות למבנה משולש כמו כאן, שמראות דבר יסודי ביהדות, ובעולם בכלל.
הרב שמעון קליין במאמר על פתיחת ספר שמואל, אישה בצערה * המפגשים הטעונים * ההקשר ההיסטורי * ההסכם הסמוי עם הקב"ה, ולמה דווקא בראש השנה?

מועדי ישראל • יום כיפור

ז' תשרי תשס"ט
התבוננות בעומק העינוי שביום הכיפורים לאור הלימוד מפסוקי התנ"ך, בדגש על הלימוד מפרשת המן.
ט' תשרי תשע"ד
עבודת הכהן המתוארת בפרשת אחרי מות אינה מחוייבת, ע"פ הפשט, להיות ביום הכיפורים. לא עבודת הכהן היא עיקר המפגש עם הקב"ה ביוה"כ, כי אם עבודת העם.

מועדי ישראל • יום כיפור- הפטרת יונה

יא אלול תשע"ח
שיעור 1- הקבלה בין ספר יונה לתקופה המקבילה בספר מלכים, מקומה של נינווה כבירת אשור, מעט לפני שאשור מכה בישראל.
כה אלול תשע"ח
שיעור 3 – המהפך שעובר על יונה 'ממעי הדגה' על פי הפסוקים ופרק קלט בתהילים.

מועדי ישראל • סוכות

עיון בהמשך סוגיית המבוא למסכת סוכה

מועדי ישראל • חנוכה

כ' כסלו תש"פ
חכמים הגדירו את מצוות החנוכה כמהות החג, מצווה להאיר את האור המיוחד שבכל בית ובית. בשיעור נעיין בשלושת המעגלים של ההידורים בהדלקה ונבין את טעם המצווה, המקור שלה ומה כל מעגל מוסיף על חברו.
כסלו תשע"ט
בשורות הבאות נקרא בקשב את הברייתא המתארת את מצוות החנוכה: תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין – נר לכל אחד ואחד.

מועדי ישראל • ט"ו בשבט

שבט תשע"ח
ארבעה ראשי שנים הם, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט – ראש השנה לאילן , כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו " (ראש השנה פרק א' משנה א).

מועדי ישראל • פורים

ו' אדר ב' תשע"ט
הגמרא בתחילת מסכת מגילה מביאה שני לימודים מהפס' לריבוי הימים של קריאת המגילה. במבט ראשוני נראה שהפס' יצאו מהקשרם. כשנעיין בתהליך היווצרות החג במגילה נראה שישנם חמישה שלבים בקבלת תקנת החג. ישנן שתי איגרות שמופיעות בשלבים אלו, איגרת מרדכי ואיגרת אסתר. איגרות דומות אך שונות מאוד זו מזו. כל אחד מהלימודים לקוח מאיגרת אחרת, ושואב מאופי האיגרת ועניינה. כשנדייק בדברים נראה את ההיגיון המוכרח שבלימודי הגמרא.

מועדי ישראל • פורים - איש ואישה במגילת אסתר

ה' אדר תשס"ט
שיעור 1 – בתחילת המגילה מעמד האישה בכי רע, אך בהמשך לאורך הפרקים מתקיים תהליך שהולך ומברר את כח האישה לחבר חיבורים פנימיים, לחלץ את המציאות ולהביאה אל גאולתה.
תש"ע
שיעור 2 – הקדמה לסדרת "איש ואשה במגילת אסתר"
תש"ע
שיעור 3 – תהליכים מונעים מעולמם הפנימי של אנשים והם מהווים במידה רבה השתקפות למה שמתחולל בנפשם. בלימודנו נבקש להיות עם הדמויות, נעקוב אחריהן משלב לשלב ונגלה סיפור המחובר מתוכו.

מועדי ישראל • פורים - דברי שלום ואמת, מגילת אסתר

כ"ט חשוון התשע"ג
שיעור 1 – הסבר על סגנון הלימוד בשיעורים. תחילת שלטונו של אחשוורוש, תיאור משתה אחשוורוש ומטרתו.
ז' כסלו התשע"ג
שיעור 2 – מעשה ושתי ועונשה. כמה מילים כל דרכי לימוד התנ"ך והמדרש.
ז' כסלו התשע"ג
שיעור 3 – סיום פרק א', תחילת פרק ב'

מועדי ישראל • פסח- שיר השירים

ה' חשוון התשע"ה
שיעור 1 – הקדמה למגילה-כיצד ראו אותה חז"ל והפרשנים.
י"ב חשוון התשע"ה
שיעור 2 – הרעיה מחפשת את המלך רועה הצאן אך לא יודעת היכן הוא ובתגובה- בנתיים תרעי את גדיותייך, תרעי עם שאר הרועים.
כ"ו חשוון התשע"ה
שיעור 3 – השבעתי אתכם בנות ירושלים- שלוש השבועות בפשט המקרא ובעומק שבדברי חז"ל על התפתחות מערכת היחסים בין ישראל לקדוש ברוך הוא.

מועדי ישראל • יום העצמאות

תשס"ה
מזמור ק"ז, המזמור שאנו אומרים בתפילת יום העצמאות ויום ירושלים, עוסק בתקופת גאולתינו הנכחית, מקיבוץ הגלויות, דרך הקשיים בארץ ועד הגאולה. זאת אנו למדים הן מעיון בפסוקי הפרק והן מהקשרו בתוך ספר תהלים. מומלץ מאוד ללמוד את השיעור עם תנ"ך או ספר תהלים.
ניסן תשפ"ג
לקראת יום העצמאות

מועדי ישראל • יום ירושלים

מאמר ליום ירושלים (המאמר בשלבי עריכה מתקדמים)
כתב חידה בדרך לירושלים

מועדי ישראל • שבועות

רות
ניסן תשע"ח
בצעד נועז מטלטל אלימלך את משפחתו אל מעבר לכל הגבולות – אל מואב הרחוקה. מה הביאו לכך? מהי עמדת נעמי? היכרות ראשונית עם התקופה, הדמויות ועם חלום המלכות של משפחת אלימלך.

מועדי ישראל • שבועות - מגילת נאמנים, מגילת רות

ל' ניסן תשע"ג
שיעור 1 – סגנון הלימוד בשיעורי הסדרה. תיאור תקופת שפוט השופטים הקשר לרעב בארץ. ניתוח שמותיהם של בני משפחת אלימלך.
ז' אייר תשע"ג
שיעור 2 -משפחת אלימלך משתקעת בשדי מואב, אלימלך מת.
י"ד אייר התשע"ג
שיעור 3 – היציאה של רות משדה מואב והצטרפות כלותיה לשוב אל ארץ יהודה.

מועדי ישראל • תשעה באב

אב תשע"ו
'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. מילים אלו מוצבות בפתחה של אגדת חורבן, הראשונה בשרשרת האגדות בתלמוד הבבלי במסכת גיטין (נה, ב – נח, א). באגדות, סיפור ועוד סיפור, היאך חרבה ירושלים, היאך חרבה העיר 'טור מלכא', היאך כשל מרד בר כוכבא.
ז' אב התשע"ד
מגילת איכה בנויה כך שבכל פרק רובד שונה בא לידי ביטוי. עיון והקשבה בפרק הראשון והשני על מקומה של ירושלים ומצבה.
אב ה'תש"ס
בירור עניינם של ימי בין המצרים. שלושה מעגלים בהבנת שלבי המעבר מי"ז בתמוז ועד תשעה באב.