בית מדרש
עיון והקשבה

קול חדש ישן מזמן לימוד ומפגש אותנטי עם דברם של הנביאים ועם תורתם של החכמים

שיעורים אחרונים

הרב שמעון קליין במאמר על פתיחת ספר שמואל, אישה בצערה * המפגשים הטעונים * ההקשר ההיסטורי * ההסכם הסמוי עם הקב"ה, ולמה דווקא בראש השנה?

מפגש חי עם הלימוד

שיעורים הממחישים את דרך הלימוד

ניסן תשפ"ג
בין הרב לתלמיד- עלי ושמואל
מפגש אישי עם הרב שמעון על לימוד תנ"ך
תנך
י"ח אלול תשע"ט
הדרך שמביא דוד המלך לא היתה קיימת עד אז ומביאה איתה מורכבויות שונות..

כל פסוק שאתה לא מתרגש ממנו - סימן שלא הבנת אותו

(כלים בלימוד)

כל פסוק שאינך מצליח לצייר ולראות אותו בדמיון - סימן שלא הבנת אותו

(כלים בלימוד)

שפת המקרא היא שפת כתיבה, לא שפת דיבור. סוג של צריבה הממירה מציאות רב ממדית לאותיות ולמילים

(כלים בלימוד)