האתר בשלבי בניה

מועדי ישראל • פורים

ו' אדר ב' תשע"ט
הגמרא בתחילת מסכת מגילה מביאה שני לימודים מהפס' לריבוי הימים של קריאת המגילה. במבט ראשוני נראה שהפס' יצאו מהקשרם. כשנעיין בתהליך היווצרות החג במגילה נראה שישנם חמישה שלבים בקבלת תקנת החג. ישנן שתי איגרות שמופיעות בשלבים אלו, איגרת מרדכי ואיגרת אסתר. איגרות דומות אך שונות מאוד זו מזו. כל אחד מהלימודים לקוח מאיגרת אחרת, ושואב מאופי האיגרת ועניינה. כשנדייק בדברים נראה את ההיגיון המוכרח שבלימודי הגמרא.
ו' אדר התשע"ה
בשיעור פורס הרב את שיטתו כיצד צריך ללמוד את סוגיות הגמרא – שימת דגש והקשבה למקורות המדוייקים את מביאים החכמים. מדוע פותחת מסכת מגילה דווקא בסוגיית לימוד התאריכים הנוספים של החג כשלחלק מהשיטות המשנה אינה להלכה, לפחות בזמן הזה? סוגיא זו פותחת צוהר להבנת עניין החג. אגרת אסתר – אוניברסלית, מגיעה לכל אחד. מול אגרת מרדכי – קשה, מחייבת את כולם.
הספר בגרסה דיגיטלית להורדה
טוען עוד...