האתר בשלבי בניה

דוד המלך

דוד המלך • דמותו ותורתו של דוד המלך

שיעור 1- 'דוד המלך' – דמות המלך האידיאלי המתואר בתנ"ך. רבים מן המלכים נמדדו בשאלה האם הלכו בדרכו של דוד. יותר מכל אחד אחר במקרא כתוב עליו שאוהבים אותו. דוד הוא משורר, נעים זמירות ישראל, מלך המשיח מיוחס אליו כבן דוד, ספרו –  תהלים, משמש כמעיין הגדול והמשמעותי ביותר של תפילה, נזכר פעמיים בתפילת שמונה עשרה, בחז"ל נתפש כמי שהקים את עולה של תשובה, כחסיד ועוד.
שיעור 2: באופן מפתיע: רבו המתנגדים לדרכו. המתנגדים: שמואל, שאול, ישי אביו, שמעי ודואג (המזוהים על ידי חז"ל כראשי הסנהדרין). שלוש פעמים במהלך חייו נרדף דוד אחריו להורגו. ההתנגדות קשורה לדרך החדשה שהוא מוביל. מיזוג בלתי  נתפש בין מנהיג שליבו שלם עם אלוהיו, לבין מנהיג הבונה לעצמו עיר בירה וארמון; מרבה לו נשים ויוצר קשר עם עמים ועם מלכים.
שיעור 3: מהו מקור הסמכות של מנהיג בישראל, א-לוהים או העם? בשונה מן התקופה הקדומה שבה המלך שימש כשליח של הקב"ה, פרשיית המלך מדברת על נקודת זמן בהיסטוריה שבה העם עשוי לבקש לשנות את השיטה וליטול אחריות על חייו. מצוות מינוי מלך מתוארת בתורה כתהליך ישיבה והשתקעות בארץ, ובהתאמה – כתהליך התבגרות שבמהלכו עוברת הסמכות למינוי המנהיג, מה' אל העם.

דוד המלך • עיון והקשבה בפרקי דוד

שיעור 1 – סקירה קצרה של ארבע נקודות מבט על דוד: 1. במקרא – דוד תופס נפח רחב, מוצג כמלך אידיאלי, משורר ואהוב על כולם. 2. בחז"ל – דוד יודע להתנהג גם בחושך, מקים עולה של תשובה וקשור באדיקות לגאולה – משיח בן דוד. 3. בתפילה – פרקי תהילים שדוד כתב מופיעים רבות ואף שתי ברכות מרכזיות בתפילת שמונה עשרה. 4. עם ישראל בכל הדורות – דוד משמעותי לעם ישראל לדורותיו בעצימות גבוהה. ומעל ארבעת נקודות המבט הללו – הקב"ה אוהב אותו. אך מנגד – דוד נרדף שלוש פעמים, ע"י שאול, איש בושת ואבשלום בגיבוי רוב העם, למשך תקופות ארוכות. איך שני הקטבים הללו מתיישבים אצל דוד?
שיעור 2- איך מיישבים את הפער בין דמותו הגדולה של דוד עם האהבה אליו, לבין הרדיפות הרבות נגדו? דוד מביא לעולם רוח חדשה, דרך אחרת שלא קיימת עד אז, והדרך מביאה מורכבויות שונות, אהדה אך גם רדיפה. דוד יוצר מערכת יחסים ענפה עם עמים אחרים, מקים עיר מלוכה וארמון למלך, נושא נשים רבות ועוד. כל הדברים הללו לא היו נמצאים ושייכים קודם ימי דוד אצל מלכים אחרים.
שיעור 3- פרשת המלך מתארת את תהליך ההתבגרות של עם ישראל, ביאה פיזית אל הארץ, ירושה משפטית, ישיבה מנטלית ואמירה תודעתית 'אשימה עלי מלך'. הקב"ה לאט לאט נותן לנו להוביל את המרחב, כנער שתבגר ולוקח אחריות.

דוד המלך • שיעורים נוספים על דוד המלך

שתי דרכים הן בהתייחסות למצב שאינו מתוקן: דרכם של מבררי הבירורים ודרכם של מעלי העולמות. דרכים יסודיות אלו נצרכות שתיהן לתיקונו של העולם, והן משמעותיות בחינוך, בעבודת המידות, בהנהגת עם ישראל ובסוגיות רבות נוספות.

דוד המלך • בראי עולמו הפנימי של דוד

שיעור 1 – סקירה קצרה של ארבע נקודות מבט על דוד
שיעור 2 – איך מיישבים את הפער בין דמותו הגדולה של דוד עם האהבה אליו, לבין הרדיפות הרבות נגדו?
שיעור 3 – פרשת המלך מתארת את תהליך ההתבגרות של עם ישראל, ביאה פיזית אל הארץ, ירושה משפטית, ישיבה מנטלית ואמירה תודעתית 'אשימה עלי מלך'.