האתר בשלבי בניה

Uncategorized

ה' כסליו תש"ע
שיעור 8 – אברהם ולוט – הפרידה, ההבטחה של הקב"ה לאברהם את הארץ, אברהם – אב המון גויים, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, הצלת סדום וחשיבותו של ישמעאל אצל אברהם.
י"א סיון ה'תשע"ט
שיעור 8 – אחאב – אח לשמים ואב לעבודה זרה, משיח בין יוסף, אולי מהגדולה הזאת נובע הכוח שלו לעמוד מול הנביא ולהיות בטוח שלא ימות. שפלותו של אחזיה אל מול גדלותו (המורכבת) של אביו – אחאב. השוואה בין שלושת הפגישות של אליהו עם שרי החמישים שנשלחים אליו מאחזיה.
עיון בתהלים א השתקפות דמותו של דוד מן הפרק
טוען עוד...