האתר בשלבי בניה

מועדי ישראל • תשעה באב

אב תשע"ו
'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. מילים אלו מוצבות בפתחה של אגדת חורבן, הראשונה בשרשרת האגדות בתלמוד הבבלי במסכת גיטין (נה, ב – נח, א). באגדות, סיפור ועוד סיפור, היאך חרבה ירושלים, היאך חרבה העיר 'טור מלכא', היאך כשל מרד בר כוכבא.
ז' אב התשע"ד
מגילת איכה בנויה כך שבכל פרק רובד שונה בא לידי ביטוי. עיון והקשבה בפרק הראשון והשני על מקומה של ירושלים ומצבה.
אב ה'תש"ס
בירור עניינם של ימי בין המצרים. שלושה מעגלים בהבנת שלבי המעבר מי"ז בתמוז ועד תשעה באב.
'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. מילים אלו מוצבות בפתחה של אגדת חורבן. מהו טיבם של סיפורים אלו? האם סקירות היסטוריות הן? עד כמה נכון לבקש בהם משמעות וסמליות?
טוען עוד...