האתר בשלבי בניה

מועדי ישראל • ראש השנה

אלול תשס"ב
תפילת "מלכויות זכרונות ושופרות, הנאמרת בראש השנה, היא מיוחדת במינה. דוגמאות נוספות למבנה משולש כמו כאן, שמראות דבר יסודי ביהדות, ובעולם בכלל.
הרב שמעון קליין במאמר על פתיחת ספר שמואל, אישה בצערה * המפגשים הטעונים * ההקשר ההיסטורי * ההסכם הסמוי עם הקב"ה, ולמה דווקא בראש השנה?
טוען עוד...