האתר בשלבי בניה

מועדי ישראל • יום כיפור

ז' תשרי תשס"ט
התבוננות בעומק העינוי שביום הכיפורים לאור הלימוד מפסוקי התנ"ך, בדגש על הלימוד מפרשת המן.
ט' תשרי תשע"ד
עבודת הכהן המתוארת בפרשת אחרי מות אינה מחוייבת, ע"פ הפשט, להיות ביום הכיפורים. לא עבודת הכהן היא עיקר המפגש עם הקב"ה ביוה"כ, כי אם עבודת העם.
טוען עוד...