האתר בשלבי בניה

תורה • דברים

עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת כי תבוא
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת דברים
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת דברים
תנך
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת ואתחנן
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת כי תבוא
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת כי תצא
תנך
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת נצבים
תנך
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת עקב
תנך
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת ראה
עיונים בפרשת השבוע עם הרב שמעון קליין – פרשת שופטים
ניסן תשפ"ג
לקראת יום העצמאות
טוען עוד...