תנך

תורה

בראשית
ויקרא
שמות
במדבר
דברים

נביאים

יהושע
שופטים
שמואל א
שמואל ב
מלכים א

כתובים

תהילים
רות
אסתר