האתר בשלבי בניה

דרך הלימוד

ב' אלול תשע"ט
שלושה שאלות יסודיות בלימוד תנ"ך: א. מהו התנ"ך, מה גרם לחתימת התנ"ך? ב. מה המאפיין של כל אחד משלושת חלקי התנ"ך: תורה-נביאים-כתובים. ג. מה המקום של כל ספר בפני עצמו בתנ"ך? התנ"ך שפת הנבואה.
תשפג
אברהם אליצור מראיין את הרב שמעון קליין על דרך הלימוד תנ"ך-
עיונים בתנ"ך עם הרב שמעון קליין
ניסן תשפ"ג
בין הרב לתלמיד- עלי ושמואל
מפגש אישי עם הרב שמעון על לימוד תנ"ך
יב' מר חשון התשפ"ג
לאחר היציאה ממצרים הושיב ה' את בני ישראל בסוכות. מה התרחש שם שאפשר מבט חדש על מה שעברנו.
תנך
דוד המלך רוצה לאחד את הממלכה על ידי בחירת עיר בירה בתפר בין יהודה לבנימין. בעיר ירושלים חי העם היבוסי, במאמר נעמוד על השיח הגלוי והסמוי בין דוד לבין היבוסי.
יב מר חשון התשפ"ג
דמותו של דוד המלך היא מן הדמויות המרכזיות בתולדות ירושלים ובתולדות עם ישראל בארצו. אישיותו, מעשיו ותדמיתו השפיעו רבות על התרבות היהודית ועל התרבות האנושית בכללה. מאמר זה יתמקד בתכונה שהייתה טבועה בו, ועיצבה במידה רבה את דרך חייו. הדרך להיחשף אליה תהיה בקריאה קשובה בפרשת דוד וגלית, ממנה תורחב היריעה אל עבר אירועים אחרים בחייו.
ב במרחשוון תשפג
תלמוד בבלי מסכת ברכות ו: אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה מה היחס בין "מיפק" (היוצא) ובין "למיעל" (ללכת אל) בית הכנסת? האם יש מחלוקת בין רב הונא ואביי שרק ביציאה מבית הכנסת (אבל בכניסה מצוה לרוץ)? א"כ מה סיבה לריצה או מניעה ממנה? נראה שזה בגלל הימצאות בתוך הקודש (כי אז היה אסור לרוץ גם אל בית הכנסת). וגם כדי להגיע לבית הכנסת ביישוב הדעת.
תנך
א' אלול תשע"ח
פתיחה לתוכנית לימוד נ"ך. דרכי הלימוד – כיצד לבוא ללמוד נ"ך בצורה מעמיקה ומקיפה? עדיף למצוא תשובות לשאלות העולות במהלך הלימוד מיד או כדאי לחכות? לא ללמוד רק מה כתוב, אלא מה התהליך.
הסכת עם הרב שמעון קליין, מסכת חייו ודרך הלימוד בתנ"ך.
טוען עוד...