דרך הלימוד

דרך הלימוד • כלים בלימוד תנך

תנך
א' אלול תשע"ח
פתיחה לתוכנית לימוד נ"ך. דרכי הלימוד – כיצד לבוא ללמוד נ"ך בצורה מעמיקה ומקיפה? עדיף למצוא תשובות לשאלות העולות במהלך הלימוד מיד או כדאי לחכות? לא ללמוד רק מה כתוב, אלא מה התהליך.