האתר בשלבי בניה

תנך

יא אלול תשע"ח
שיעור 1- הקבלה בין ספר יונה לתקופה המקבילה בספר מלכים, מקומה של נינווה כבירת אשור, מעט לפני שאשור מכה בישראל.
כה אלול תשע"ח
שיעור 3 – המהפך שעובר על יונה 'ממעי הדגה' על פי הפסוקים ופרק קלט בתהילים.
ג' תשרי תשע"ט
שיעור 4- העמקה בביצוע השליחות על ידי יונה, והפער בין רצון ד' למעשה יונה. תהליך התשובה שעובר על אנשי נינוה, מתחיל מלמטה, אך גם מגיעה אחריות מלמעלה.
ח' מרחשון
שני היבטים על תשובתם של אנשי נינוה: הירושלמי מזלזל בתשובתם כי לא היה בה מהלך של תיקון פנימי, והבבלי מתייחס ברצינות לתשובתם בגלל המעשים החיצונים.