האתר בשלבי בניה

שמואל

כסלו תשע"ט
2. הקדמה לספר. השקפת עולמה ובשורתה של חנה מול משפחתה וסובביה. הכרות קטנה עם שמואל.
3. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות
6. שמואל ‏הוא תלמיד של עלי ממנו קבל את תורתו, ובפרשייה זו הוא מדריך אותו בנבואה. לצד זאת עלי איננו ‏נביא ודרכו עומדת בפני חורבן. כל זמן ששמואל ימשיך לפעול במרחב הנתון לפני עלי כתלמיד בפני רבו הוא לא יוכל להיחשף אל הנבואה. תהליך של נסירה בין רב לתלמיד.
כסלו תשעט
8. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.