האתר בשלבי בניה

נביאים

כ"ב תמוז תשפ"א
שיעור 29
שיעור 1 – סקירה קצרה של ארבע נקודות מבט על דוד
שיעור 2 – איך מיישבים את הפער בין דמותו הגדולה של דוד עם האהבה אליו, לבין הרדיפות הרבות נגדו?