האתר בשלבי בניה

נביאים • שופטים

י"ח כסלו תשע"ט
בסיפור על פסל מיכה מתבטא אופיו של שבט אפריים ביחס לקודש. הקודש נועד לשימוש האדם ולא האדם מתבטל לקודש. גם הנער הלוי וגם בני דן מראים תופעה כללית של חיפוש זהות בתקופת השופטים. בפילגש בגבעה אנחנו לומדים על ההידרדרות של העם כשנמצאים בלי ממלכה מסודרת, מגיעים לשפל של סדום. וזה לא מיוחד לתושבי גבעה דווקא אלא כל העם במצב מוסרי ירוד.
כ"ד חשון תשע"ט
היחס למנוח אבי שמשון ולאמו של שמשון. דמותו של שמשון, סודות שמשון, היחס בין ה'נזיר' לכהן הגדול, התמודדות שמשון עם פלישתים, ייחודיות התקופה של שמשון הגיבור
י"ז חשון תשע"ט
מנהיגותו הבוסרית והכוחנית של אבימלך ונפילתה. מנהיגותו המתבגרת והתקיפה של יפתח ומלחמות הכבוד.
ג' חשון תשע"ט
הרקע לספר שופטים – סיום תקופת יהושע, תחילת תקופת השופטים ותהליך המעבר מאומה לשבטים. פרקים א'-ד'
טוען עוד...