האתר בשלבי בניה

נביאים • לימוד והעמקה ספר שמואל תשע"ט

ח' אדר ב' תשע"ט
44. שירת דוד – קשר מיוחד בו ה' יתברך מכיל את דוד ומקים אותו עד שדוד בעצמו "מושיע" את ה' יתברך. * חטא ספירת העם – ה' יתברך מחוץ לתמונת ישראל ומלכותם.
ח' אדר ב' תשע"ט
43. מרד שבע בן בכרי – מסוגל לשבור את כל איחוד ישראל תחת מלוכה. יותר מסוכן מאבשלום. דברי חז"ל על חטא הגבעונים.
א' אדר ב' תשע"ט
42. ההבדלים בין עצת אחיתופל להצעת חושי הארכי. גישתו של דוד איך אמורה להתנהל המלחמה נגד אבשלום אל מול גישתו של יואב. לקיחת האחריות של דוד בסיפור המרד. השוני בין בשורת אחימעץ לבשורת הכושי. היחסים בין יואב לדוד ממשיכים להתערער. ניסיון הפיוס של שמעי והצורה שבה הוא בוחר להופיע. המפגש בין דוד למפיבושת והיחס של כל אחד למשנהו בפגישה. המפגש בין דוד לברזילי הגלעדי. הדרך להשבת מלכות דוד כפתיחה למרד שבע בן בכרי.
ל' אדר א' תשע"ט
41. דוד בורח מירושלים על מנת שלא להלחם עם אבשלום והעם. השארת הפילגשים – סמל לכך שיחזור. נתינת נאמנות בכך שאבשלום לא יפגע בו. החלפת הכהונה- כיצד מבין אביתר מבית עלי את היחס בין הארון למלך?
י"ז אדר א' תשע"ט
38. חכמת יונדב -הפללת דוד במעשה האונס של תמר ורצח אבשלום.
י"ז אדר א' תשע"ט
37. תשובת דוד מורכבת משני מרכיבים: האחד- יציאה מתוך הבוץ, וחזרה לקשר אל ה'. והשני- נתינת התייחסות כלפי כל אלה שנפגעו, ולקיחת אחריות על השלכות מעשיו.
י' אדר א' תשע"ט
34. הרקע שבתוכו נתון החטא ומשמעותו. דוד מקים עולה של תורה. אוריה כרודף למלכות.
ג' אדר א' תשע"ט
35. בפרק הקודם דוד מראה כוחניות על העמים מסביב, ע"מ להראות עליונות. מעכשיו דוד מתחיל לבנות מזרח תיכון חדש. אצלו בבית ובינו לשכנים. *דוד שולח יד לשלום לשארית בית שאול. *דוד מנסה לקשור קשרים עם בני עמון, אך בני עמון לא בשלים לכך. נגררת מלחמה אך דוד מקפיד לשמור על אפשרות לחיבור. *חטא בת שבע: ללמוד את הפרשיה רק לפי הפסוקים? לפי מדרשי חז"ל? או אולי לפי שניהם?
ג' אדר א' תשע"ט
33. דוד מקיים את השבועה והברית ליהונתן – להחיות ולשמור על משפחתו. דוד דואג להחזיר את הסדר על כנו.
כ"ו שבט תשע"ט
31. אחרי משיחתו בידי העם, מתחיל דוד להביא לעולם מערכת מושגים חדשה- בהעלאות הארון, ברצון לבנות את המקדש וגם במלחמותיו, המיוסדות על בסיס מוסרי.
י''ט שבט תשע"ט
30. טעמי החזרת מיכל בת שאול לדוד- 1. הודאה שדוד אינו מורד במלכות, (למורד אין אישות). 2. פיוס ואיחוד בתי שאול ודוד, ומכך לאחד את העם. בני צוריה מכירים במלכות איש בשת כקבוצה הבוגדת בדוד, שכן יואב טוען שאבנר מרגל ועלול לבגוד, וכן שמותו של עשהאל לא נתפס כחלל במלחמה בין שני צבאות, אלא כרצח. ד'- מי שגדל על הלך חשיבה, שמי שמפריע, מסלקים הצידה- מסוגל לעשות זאת אפילו ליהודים כשרים. תפיסת בית שאול – ממלכה מתנהלת ע"י פוליטיקה. תפיסת בית דוד- ממלכה מתנהלת ע"י מתן אמון.
טז בשבט ה'תשע"ט
29. סיפורו של הנער העמלקי שונה מהסיפור של הנביא, ונשמע כמזלזל בשאול המלך לעומת הסיפור בגרסה הראשונה. לאורך כל הדרך דוד מעריך ומבין את מוסד המלוכה, ולכן האבל והקינה שאח"כ הם מובנים, כאמיתיים מאוד וכנים מאוד. שבט יהודה ממליך את דוד על עצמו, ומנותק קצת משאר העם. דוד מנסה ליצור קשרים אבל בצורה חלשה, אין לו כרגע מספיק כח. הנערים של אבנר ויואב מנסים כגופם לעצור את מלחמת האחים שהולכת לפרוץ, בכך שהם התאחדו ביחד ולא נלחמו איש באחיו.
28. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
26. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
ה' בשבט ה'תשע"ט
25. מפרק כ"ז עד הפרק האחרון אנחנו רואים קפיצה מענינו של דוד אל שאול ושוב פעם. שאול עובר ריסוק מתמיד, ודוד תמיד היה שם לעזור לו. גם פה דוד רוצה לעזור לו מהפלישתים, רק עכשיו אין כבר למי לעזור. היחס של העם העמלקי לגביי אנשים כשל חפצים. עם שאינו מוכן לקבל את חוקי המוסר האנושיים הבסיסיים. בזמן צרתם הפלישתים לא מתפללים אליו, אבל בשעת הניצחון הם מייחסים אליו את הניצחון.
24. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
22. לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
כ"ז טבת התשע"ט
21. הקשר בין מות שמואל למעשי דוד ושאול. למה דוד גוזר מיתה על נבל ואנשיו בגלל כבוד המלכות שאינה שלו? הביאור המרכזי למה דוד חפץ באביגיל. כבוד דוד לשאול מחד וביזיונם של אנשי שאול העייפים מאידך. דוד קשוח מחד ומאידך יוצר אמון עם כל האומות. כבוד המלכות – אי אפשר למלוך על יסוד הריגת המלך הקודם. פירושים שונים ליחסו של שאול אל האובות והידעונים. שלושת המפגשים בפרק כח.
טוען עוד...