האתר בשלבי בניה

נביאים • בראי עולמו הפנימי של דוד

השיעורים הועברו בישיבת בית אל

שיעור 1 – סקירה קצרה של ארבע נקודות מבט על דוד
שיעור 2 – איך מיישבים את הפער בין דמותו הגדולה של דוד עם האהבה אליו, לבין הרדיפות הרבות נגדו?
שיעור 3 – פרשת המלך מתארת את תהליך ההתבגרות של עם ישראל, ביאה פיזית אל הארץ, ירושה משפטית, ישיבה מנטלית ואמירה תודעתית 'אשימה עלי מלך'.
שיעור 4 – העם מבקש משמואל "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים", וממשיך הנביא "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו".
שיעור 5 – הגמרא מחלקת את בקשת המלך בדורו של שמואל לשניים – בקשת הזקנים שהיתה כהוגן ובקשת עמי הארצות שהיתה שלא כהוגן. אכן יש הבדלים בין הבקשות השונות, אך בקשת עמי הארצות דומה יותר למלך האידאלי שמתואר בתורה, אז מדוע הגמרא אומרת שהם ביקשו שלא כהוגן?
שיעור 6 – שאול מולך כשליח של ה' ודוד מקבל את כוחו מהעם, ויש לזה השלכות רבות לכל אורך הדרך.
שיעור 7 – גוליית מגיע למלחמה אחד על אחד כאשר ישראל חזקים מפלישתים, מדוע שאול מסכים להצגה, האם לא עדיף שיצאו למלחמה וינצחו? ולמה שלח את דוד ולא הוא או יונתן בנו, הרי הם החזקים בעם?
שיעור 8 – עצרנו בשיעור שעבר בשלב בו דוד כביכול מציג את עצמו לפני שאול, ושאלנו כמה שאלות. מדוע דוד מוסיף פרטים מסוימים שלא עוזרים לשכנוע שאול שהוא המתאים ביותר?
שיעור 9 – רוב ככל הפרשנים שואלים את אותה השאלה: וודאי ששאול מכיר את דוד שהרי כך מתואר בפרק הקודם, ואם כן מה פשר שאלתו לאבנר 'בן מי זה הנער'?
שיעור 10 – דוד עונה לשאול 'בן ישי עבדך בית הלחמי', האם שאול לא ידע את זה קודם? לתשובת דוד יש שתי תגובות בפסוקים: של שאול ושל יונתן, והפער ביניהם ילווה מעכשיו את כל הפרקים הבאים
שיעור 11 – בהתחלה דוד לא שובר את הכלים אל מול שאול, אך פתאום נוצרת הזדמנות להרוג את שאול, האם זו הזדמנות שאסור לפספס או שזהו ניסיון שדוד נדרש לעמוד בו ולא להרוג את שאול?
טוען עוד...