האתר בשלבי בניה

תנך • נביאים

נביאים • לימוד והעמקה ספר שמואל ( תשפ"ב- תשפ"ד)

ז' חשון תשפ"ב
שיעור 1 – מהי המיוחדות של ספר שמואל? מדוע ייחדו ספר נפרד לדמותו של שמואל הרי הדמויות המופעית בו שייכות אף לספרים התוחמים אותו (שופטים ומלכים)?
י"ד חשוון תשפ"ב
שיעור 2- מדוע ספר שמואל נמצא בין שופטים למלכים? מהו התהליך שהעם עובר בין ספר שופטים לספר מלכים?

נביאים • לימוד והעמקה בספר מלכים תשע"ט

כ"ב אדר ב' תשע"ט
שיעור 1 – דוד נמצא במבחן האחרון שלו, להוכיח את תשובתו מחטא בת-שבע -הכרזה על שלמה כממשיך. דוד זקוק ליואב ויואב זקוק לדוד, ואי אפשר למלכות שלמה להיות ביחד עם יואב. שלמה מכיר מתוך דיבורן של הנשים היכן נמצאת האמת.
כ"ט אדר ב' תשע"ט
שיעור 2 – תיאור ממשלת שלמה- שלטון חזק שעיקרו התבססות כלכלית ולא ביטחונית. כרובי משה וכרובי שלמה- כל אחד מבטא רעיון שונה.
י"א אייר תשע"ט
שיעור 3 – מלכות שלמה- דוגמא למלכות שמיים. חטאת ירבעם נובעים מחסרון לאומיות במלכות שלמה.

נביאים • לימוד והעמקה ספר שמואל תשע"ט

נספח לשיעור ראשון . לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.
כסלו תשע"ט
שיעור ראשון , הקדמה לספר. השקפת עולמה ובשורתה של חנה מול משפחתה וסובביה. הכרות קטנה עם שמואל.
שיעור שני . שמואל ‏הוא תלמיד של עלי ממנו קבל את תורתו, ובפרשייה זו הוא מדריך אותו בנבואה. לצד זאת עלי איננו ‏נביא ודרכו עומדת בפני חורבן. כל זמן ששמואל ימשיך לפעול במרחב הנתון לפני עלי כתלמיד בפני רבו הוא לא יוכל להיחשף אל הנבואה. תהליך של נסירה בין רב לתלמיד.

נביאים • ספר שופטים תשעט

חשוון תשעט
שיעור 1 – לפני שמיעת שיעור הסיכום – מומלץ ללמוד את הפרקים בעזרת השאלות המנחות.

נביאים • סדרה יונה תשעח- תשעט

יא אלול תשע"ח
שיעור 1- הקבלה בין ספר יונה לתקופה המקבילה בספר מלכים, מקומה של נינווה כבירת אשור, מעט לפני שאשור מכה בישראל.
כה אלול תשע"ח
שיעור 3 – המהפך שעובר על יונה 'ממעי הדגה' על פי הפסוקים ופרק קלט בתהילים.

נביאים • תוכנית ללימוד תנך מרחבי נביאים ראשונים

שיעור 2 – מדוע משה מוזכר כ"כ הרבה פעמים בפתיחת הספר? מדוע זכה יהושע לברכת "חזק ואמץ"? יהושע שליח ה' או שליח העם?
שיעור 3 – מהי מהות ברית המילה? כיבוש יריחו נס או טבע? ארון ה' הוא מרכזי בכיבוש או בא לתת השראה וכד'? ההבדל בין ציווי ה' לביצוע יהושע בכיבוש. כיבוש העי הרצוי והמצוי טעות המרגלים בהעי, עכן חטא או צדק?

נביאים • בראי עולמו הפנימי של דוד

שיעור 1 – סקירה קצרה של ארבע נקודות מבט על דוד
שיעור 2 – איך מיישבים את הפער בין דמותו הגדולה של דוד עם האהבה אליו, לבין הרדיפות הרבות נגדו?
שיעור 3 – פרשת המלך מתארת את תהליך ההתבגרות של עם ישראל, ביאה פיזית אל הארץ, ירושה משפטית, ישיבה מנטלית ואמירה תודעתית 'אשימה עלי מלך'.