האתר בשלבי בניה

תלמוד ומדרש • חפץ הלב בלימוד תורה - גמרא מסכת עבודה זרה יט (תשפ"ד)

השיעורים הועברו בישיבת בית אל

ב' שבט תשפ"ד
טוען עוד...