האתר בשלבי בניה

תלמוד ומדרש

תלמוד ומדרש • עיון והקשבה במסכת קידושין תש"פ - תשפ"א

ו' אלול תש""פ
שיעור 1 – בדרשות חז"ל אנחנו נפגשים בכל מיני דברים מוזרים, אך ככלל אנחנו מחליקים ומעבירים הלאה. כי זה בכלל לא תנ"ך ובארמית מותר הכל. בסדרת שיעורם זו ננסה להתחקות אחר דרכי ם של חז"ל בסוגיות במסכת קידושין, ונרכוש כלים שיאפשרו לנו להבין את עומק דברי חז"ל.
י"ג אלול תש""פ
שיעור 2 – מדוע הבבלי כותב: "מצוות הבן על האב" ולא כמו לשון הירושלמי הפשוטה? בלשון הבבלי טמון יסוד בחינוך, מצוות המוטלות על האב מתגלות כתהליך חינוכי שהבן הוא המרכז בו.
כ' אלול תש""פ
שיעור 3 – לא פעם אנו קוראים את דברי חז"ל הנלמדים מהתורה ועומדים נבוכים. כיצד למדו זאת? והרי לא כתוב כך בתורה, זה לא הפשט! בסדרה זו נעמוד על סוד הגדול וההתרחשות הגדולה בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ דרך עיון והקשבה בכתב ובמדרש.

תלמוד ומדרש • סדרה - מסכת ברכות

תלמוד ומדרש • הקדמה לקידושין "האישה נקנית"

י' אייר התשע"ה
שיעור 1 – סדרת שיעורים חדשה בה ילמד הרב את שיטתו הייחודית בלימוד הגמרא ומדרשי חז"ל – הקשבה למאחורי המילים.