האתר בשלבי בניה

משנה

משנה • סדרת פתיחה - מסכת ברכות

שיעור עשירי – פתיחת מסכת ברכות כשלב נוסף על גבי המקרא והמשנה
שיעור תשיעי – מקור חידושו של בן זומא להזכרת יציאת מצרים בלילות
שיעור שמיני- סוף משניות פרק ראשון