האתר בשלבי בניה

נושאים שונים • שיעורי הרב בעפרה

ג' סיון תש"פ
שיעור 1- חלק מסדרה להבנת עניין קניין אשה מתוך עיון במסכת קדושין ובדיקת קניינים אחרים בקרא המובאים שם
טוען עוד...