האתר בשלבי בניה

נושאים שונים • מתורתו של הרב שמעון

הרב ישראל מלמד

15 בדצמ׳ 2023
1 במאי 2024
לדוד מלך ישראל משנה סדורה בעניין הזמן הנכון לבניין בית המקדש, ומהם התנאים הקודמים לו. בפרק קכב הוא חושף את הייחס הכפול של השמחה מצד אחד לצד דגשים נצוצים לדוחפים לבניין המקדש כבר… תורתו של דוד אקטואלית לימינו יותר מתמיד.
8 במאי 2024
פער גדול בין ההבנה המקובלת של סיבת כישלון המלחמה בעי, לבין הסיבה שמסבירים חז"ל שמדודקת להפליא בפשטי המקראות. ובדברים מסר גדול לימינו, האם אנו צריכים לצפות לניסים? תפיסת המלחמה כעניין השייך לקב"ה מובילה לשבר גדול כבר בראשית הכיבוש של ארץ ישראל בתקופת יהושוע.
29 במאי 2024
חורבן משכן שילה הוא אחד מהאירועים הקשים בתולדות ישראל. הסיבה הרוחנית לחורבן
טוען עוד...