בית מדרש
חיבוריﬦ

בשנים האחרונות קמה והתפתחה דרך חדשה וייחודית בלימוד תורה – מקרא משנה ותלמוד.

ממאפייניה – מתן כבוד רב למילה הכתובה, הקשבה, התייחסות לעולם הפנימי של הדמויות, כלים וכללים. אלו מזמנים את הלומד להיחשף אל קול חדש ישן שהיה מקופל בין המילים הקם לתחייה. הקול בהיר וצלול, ומזמן את הלומד למפגש עם דברם של הנביאים ועם תורתם של החכמים – תנאים ואמוראים.

בעקבות הלימוד – עבודה פנימית, תובנות חדשות וחיבורים, בין הלומד לכתוב, בין קודש לחול, בין א-לוהים לאדם.

האתר כולל שיעורים ופודקאסטים שנכתבו הוקלטו וצולמו בדרך הלימוד של חיבורים. בשלב ראשון החומרים שיוצגו הם פרי לימודו של הרב שמעון קליין בכמה בתי מדרש ובחבורות לימוד רבות ומגוונות. עם הזמן יורחב מעגל הכותבים על בסיס ההיכרות עם הדרך ועם הכלים.

שיעורים אחרונים

שיפרשו בפניכם את שיטת הלימוד של בית המדרש

יא אלול תשע"ח
שיעור 1- הקבלה בין ספר יונה לתקופה המקבילה בספר מלכים, מקומה של נינווה כבירת אשור, מעט לפני שאשור מכה בישראל.
כה אלול תשע"ח
שיעור 3 – המהפך שעובר על יונה 'ממעי הדגה' על פי הפסוקים ופרק קלט בתהילים.